1-7 ก.ค. 64- เปิดรับสมัคร โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T คณะวิทยาศาสตร์

โพสเมื่อ 1 July 2021

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัคร โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T คณะวิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฏาคม 2564

ช่องทางการติดตามข่าวสาร https://www.sci.ku.ac.th/