ขอเชิญชวน นิสิต และ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วม โครงการ เกษตรศาสตร์ ร่วมใจ ห่างไกล covid-19 ผ่านโครงการ KU Hero

โพสเมื่อ 10 June 2021

ขอเชิญชวน นิสิต และ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วม โครงการ เกษตรศาสตร์ ร่วมใจ ห่างไกล covid-19 ผ่านโครงการ KU Hero