,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 2 June 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พฤษภาคม  2564 คือ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี สังกัด ภาควิชาเคมี ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563