,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภาสกร ปนานนท์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 2 June 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คือ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร ปนานนท์ สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563