ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ ในโอกาสที่ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564

โพสเมื่อ 31 May 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ ภาควิชาพันธุศาสตร์
ในโอกาสที่ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)