,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร ในโอกาสที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง และ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564

โพสเมื่อ 31 May 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร ภาควิชาฟิสิกส์
ในโอกาสที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง และ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)