เนื่องจากสถานการณ์​โควิด-9 ขอเชิญชวน นิสิต​ ศิษย์เก่า​ และบุคลากร ​ร่วมบริจาคซื้อนมเกษตรเพื่อแจกจ่าย​ชุมชน​ขาดแคลน​ที่ได้รับผลกระทบความมั่นคงทางอาหาร

โพสเมื่อ 28 April 2021