,

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรวมสุข  สุขมาก ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด มก.

โพสเมื่อ 21 April 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรวมสุข  สุขมาก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ  ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์