ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. พงศกร จันทรัตน์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 1 April 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 คือ

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร จันทรัตน์ สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563