เปิดรับสมัคร “ทุนช่วยเหลือนิสิตฝ่าวิกฤตโควิดระลอกใหม่”

โพสเมื่อ 22 March 2021

ขั้นตอนวิธีการสมัคร

1. นิสิต ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนช่วยเหลือนิสิตที่มีความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ https://bit.ly/396P12l กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ถ่ายรูป หรือสแกน เอกสารแบบฟอร์มขอรับทุนฯ และ รายงานผลการเรียน แนบไฟล์ใน http://bit.ly/3d1SeBa และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3. Add Line : http://line.me/ti/g/VSw5x36CCt ชื่อกลุ่ม : ทุนโควิดระลอกใหม่ (คณะวิทยาศาสตร์)  เพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับทุน

ประกาศแบบฟอร์มขอรับทุน

แบบฟอร์มการสมัคร

Line

 

 


ดาวน์โหลดเอกสาร