“เปิดรับสมัครโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล : U2T (Cluster 3 : คณะวิทยาศาสตร์)”

โพสเมื่อ 8 March 2021

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

“เปิดรับสมัครโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล : U2T (Cluster ๓ : คณะวิทยาศาสตร์)”

สำหรับแขวง ลาดยาว,เสนานิคม,ท่าแร้ง,อนุสาวรีย์,คลองถนน,สายไหม,ออเงิน,ตลาดบางเขน และทุ่งสองห้อง

กำหนดการรับสมัคร

†  รับสมัคร  :  วันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

(ปิดรับสมัครเวลา ๑๖.๐๐ น. วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

†  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์  :  วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

†  สัมภาษณ์  :  วันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

(สถานที่และเวลาการเข้าสัมภาษณ์ แจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์)

†  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  :  วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

†  ทำสัญญาจ้าง  :  วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(สถานที่สัมภาษณ์ประกาศในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก)

ช่องทางการสมัคร

† สมัครผ่านลิ๊งค์ https://forms.gle/A4ysE99aZtH1VjJT8

    หรือ QR Code ในประกาศ

**ติดตามข่าวสารผ่าน เว็ปไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  หรือ Facebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์