,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. พนัส ธรรมกีรติวงศ์

โพสเมื่อ 3 March 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 คือ

รศ. ดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์ ภาควิชาสัตววิทยา  ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563