,

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระยะสั้น และการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นำเสนอผลงาน หรือกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ 18 February 2021

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระยะสั้น และการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นำเสนอผลงาน หรือกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

svon180264

ดาวน์โหลดเอกสาร