[สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 ( ครั้งที่ 1 )] : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย : OTOU (Cluster 3 : คณะวิทยาศาสตร์)

โพสเมื่อ 28 January 2021

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย : OTOU (Cluster 3 : คณะวิทยาศาสตร์)
สำหรับแขวง ลาดยาว,เสนานิคม,ท่าแร้ง,อนุสาวรีย์,คลองถนน,สายไหม,ออเงิน,ตลาดบางเขน และทุ่งสองห้อง

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 ( ครั้งที่ 1 )

วันที่ : วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เวลา : ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

สถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์ อาคารสุขประชา วาจานนท์ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๒

*** ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ ๑ , ๒  สามารถเข้ามาเซ็นสัญญาจ้างงานได้ทั้ง ๒ วัน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 (ครั้งที่ 1) https://www.ku.ac.th/th/jobnews-ku/download/2367