,

เปิดรับสมัครหลักสูตร โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ (ภาคปกติ)

โพสเมื่อ 6 January 2021

โปสเตอร์รายละเอียดหลักสูตรรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ข่าวหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564  https://www.grad.ku.ac.th/application/app64_f1/
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 


ดาวน์โหลดเอกสาร