,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 5 January 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

รศ.ดร.สุดสวาสดิ์  ดวงศรีไสย์ สังกัด ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563