,

คณะวิทยาศาสตร์ มก. เปิดหลักสูตร ป.โท “สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์” แห่งแรกในไทย ตอบโจทย์การวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพ

โพสเมื่อ 28 December 2020

คณะวิทยาศาสตร์ มก. เปิดหลักสูตร ป.โท “สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์” แห่งแรกในไทย ตอบโจทย์การวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ หลักสตรปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ คณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0 2562 5444 ต่อ 646182 และ 647121 email : suchira.r@ku.th, fscilli@ku.ac.th