,

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ครศร  ศรีกุลนาถ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

โพสเมื่อ 25 December 2020

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ครศร  ศรีกุลนาถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี ด้านการวิจัย สายวิทยาศาสตร์ ในงานวันขอบคุณบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563