,

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข ในฐานะที่ติด Top 2% of scientists of their main subfield “Electrical & Electronic Engineering” (Single calendar year 2019)

โพสเมื่อ 7 December 2020

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะที่ติด
Top 2% of scientists of their main subfield “Electrical & Electronic Engineering” (Single calendar year 2019)
Reference >> Ioannidis JPA, Boyack KW, Baas J (2020) Updated science-wide author databases of standardized citation indicators. PLoS Biol 18(10): e3000918. >> https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918
Source>> Data for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”>> https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2
Full list the top 2% of every subfield>> https://data.mendeley.com/…/dd0904a8…/file_downloaded
Cr. ภาควิชาฟิสิกส์