,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.สุทธิดา ชูเกียรติศิริ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 3 December 2020

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2563 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ. ดร.สุทธิดา ชูเกียรติศิริ  สังกัด ภาควิชาชีวเคมี  ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563