,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค ในโอกาสที่ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

โพสเมื่อ 12 November 2020

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย จากผลงาน Integrative Systems Biology toward Synthetic Microorganisms Design for Agro-Industry, Biotechnology and Sustainable Innovation