,

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นวลวรรณ  สุนทรภิษัช ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

โพสเมื่อ 5 August 2020

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นวลวรรณ  สุนทรภิษัช ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป