,

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร  ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย

โพสเมื่อ 4 August 2020

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร  ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป