,

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์  วันอินทร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม

โพสเมื่อ 4 August 2020

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์  วันอินทร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป