,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ชัยยะ เหลืองวิริยะ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 31 July 2020

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563

รศ.ดร. ชัยยะ เหลืองวิริยะ สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562