,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. จุฑาภรณ์  สินสมบูรณ์ทอง ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 31 July 2020

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563

รศ.ดร. จุฑาภรณ์  สินสมบูรณ์ทอง สังกัด ภาควิชาสถิติ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563