,

แนวทางการจัดทำโปสเตอร์ทุนปัญหาพิเศษ URMF ปีการศึกษา 2562 

โพสเมื่อ 13 April 2020

คณะทำงานฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ขอแจ้งแนวทางการจัดทำโปสเตอร์ทุนปัญหาพิเศษ Undergraduate Research Matching Fund (URMF) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โปรดส่งไฟล์ Poster ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
2. นิสิตผู้รับทุนโปรดศึกษาข้อกำหนดในการจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงาน URMF 2562 โดยดูได้ที่เวปไซต์ https://bit.ly/2JcFIAi
3. นิสิตส่งไฟล์โปสเตอร์ในรูปไฟล์ PDF ใส่ชื่อไฟล์เป็นรหัสนิสิตและชื่อ-นามสกุลของนิสิตส่งที่ภาควิชาเพื่อตรวจสอบและรวบรวมส่งพร้อมกันเพียงครั้งเดียว
4. ภาควิชาตรวจสอบและรวบรวมไฟล์โปสเตอร์ของนิสิตผู้ได้รับทุนทั้งหมดและส่งผ่าน Google Form โดยส่ง Email มาที่ inter-sci@ku.th เพื่อขอ link กรอกข้อมูล
5. รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ หรือ คุณสุชิรา โรจนกุศล Email: inter-sci@ku.th