ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดทำการคณะวิทยาศาสตร์ มก. ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19

โพสเมื่อ 1 April 2020

สำนักงานเลขานุการ และ ศูนย์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์   ปิดทำการ ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี และ  เปิดทำการทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. (เป็นการชั่วคราว) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

command-010463-2


ดาวน์โหลดเอกสาร