,

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ 3 March 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประกาศ IESP14

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563

preIESP14
รายชื่อศูนย์สอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายชื่อศูนย์สอบ : โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
รายชื่อศูนย์สอบ : โรงเรียนชลกันยายนุกูล จ.ชลบุรี

 

ประกาศมูลนิธิ สอวน. ที่ 60/2562 เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (The Fourteenth International Earth Science Olympiad : 14th IESO)

IESP14