4 มี.ค. 63 – SARS-CoV2 and other viruses with RNA bioinformatics

โพสเมื่อ 20 February 2020

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “SARS-CoV2 and other viruses with RNA bioinformatics” โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Michael T. Wolfinger เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง 7101 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์