,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม”

โพสเมื่อ 10 July 2024

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป