,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

โพสเมื่อ 10 July 2024

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป