,

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

โพสเมื่อ 9 July 2024

doc100767-1


ดาวน์โหลดเอกสาร