,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรรณวิภา วงศ์แสงนาค ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

โพสเมื่อ 3 July 2024

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา วงศ์แสงนาค ภาควิชาสัตววิทยา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2567 เป็นต้นไป