1 ก.ค. 2567 – เปิดทดลองใช้งานระบบจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ Booking Online ระบบใหม่

โพสเมื่อ 1 July 2024

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแจ้ง เรื่อง การทดลองเปิดใช้งานระบบจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ (Booking Online) ระบบใหม่ โดยมีรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทดลองเปิดใช้งานผ่านระบบใหม่ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1. เครื่อง 500 MHz Cryoprobe NMR Spectrometer
2. เครือง Field Emission Transmission Electron Microscope
3. เครื่อง Refrigerated Centrifuge

ผู้ที่ต้องการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 รายการ สามารถสมัครสมาชิก และจองใช้บริการได้ที่ https://sec.sci.ku.ac.th/sec2023 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ส่วนการจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อื่นๆ นอกเหนือจาก 3 รายการข้างต้น สามารถจองใช้บริการผ่านระบบการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ในระบบปัจจุบัน

คลิก!!! ศึกษาคู่มือระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ https://sci.ku.ac.th/sec/wp-content/uploads/2024/06/คู่มือ-KU-Rental-Services-สำหรับนิสิตและบุคคลภายนอก.pdf

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 02-5625555 ต่อ 646154 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
1 กรกฎาคม 2567