ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการยื่นข้อเสสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่ ณ ศูนย์อาหารคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 45 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

โพสเมื่อ 19 June 2024

doc190667


ดาวน์โหลดเอกสาร