ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ของดให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกประเภท

โพสเมื่อ 18 June 2024

ประกาศศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ของดให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกประเภท

 เรียน ผู้ขอรับบริการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของดให้บริการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกประเภท ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภาระกิจ การประชุมเครื่อข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (TSEN) ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จึงจำเป็นต้องของดให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกประเภท ในช่วงเวลาดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-5625555 ต่อ 646154 ทั้งนี้ศูนย์เครื่องมือขออภัยในความไม่สะดวกดังกล่าวด้วย

 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
18 มิถุนายน 2567