,

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุภกิจ ชินภักดี ที่ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในงานประชุมวิชาการ SPC 2024

โพสเมื่อ 10 June 2024

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสุภกิจ ชินภักดี นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงงานวิจัยเรื่อง “ลูกบอลเตือนภัย: การตรวจจับก๊าซอันตรายผ่านการโยน” ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข ในการประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2024 (SPC 2024) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ Krungsri River Hotel จังหวัดพระนครศรีอยุธยา