,

21 มิถุนายน 2567 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 2567

โพสเมื่อ 20 June 2024

…. คู่มือนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 2567
https://www.sci.ku.ac.th/web2019/current-students/#download