,

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาธิป สุทธิผาย ที่ได้รับรางวัล Best oral presentation ในงานประชุมวิชาการ iGST2024

โพสเมื่อ 5 June 2024

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาธิป สุทธิผาย นิสิตปริญญาเอก สาขาพันธุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Best oral presentation ในงานประชุมวิชาการ The 23rd International Conference of Genetics Society of Thailand 2024 (iGST2024) ณ โรงแรม Topland จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567