,

ประชาสัมพันธ์!!! ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนแบบประเมิน และรายงานเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ (Profession Standard Framework, PSF)

โพสเมื่อ 27 May 2024

ประชาสัมพันธ์!!! ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนแบบประเมิน และรายงานเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ (Profession Standard Framework, PSF)

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียนได้ที่ Link: https://kasets.art/vHdHCE หรือรายละเอียดตามโปสเตอร์ด้านล่างนี้
รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่านแรกเท่านั้น