,

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ปฏิภัทธิ์ อุคำ ที่ได้รางวัล The winner : brain motor imagery จากการเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 4 จัดโดยสมาคม เอไอแห่งประเทศไทย

โพสเมื่อ 24 May 2024

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นาย ปฏิภัทธิ์ อุคำ นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รางวัล The winner : brain motor imagery จากการเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 4 จัดโดยสมาคม เอไอแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการปัญญาประดิษฐ์/วิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน Artificial Intelligence and Robotics for ALL มุ่งสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะมาเป็นนวัตกร, วิศวกร, นักวิจัย, และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นจากด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับสูง

#comsciku #dek67 #dek68 #computerscienceku #วิทย์คอมมก #วิทย์คอมเกษตร