การเปิดรับสมัครผู้สนใจเสนอสิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 45 ปี มก.

โพสเมื่อ 16 May 2024

📣📣ประกาศ การเปิดรับสมัครผู้สนใจเสนอสิทธิประโยชน์การขอขอเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหารคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
.
🏦ติดต่อขอซื้อใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2567
ได้ที่ ศูนย์อาหารคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี
.
🌻สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ผู้จัดการศูนย์อาหาร
doc160567-1


ดาวน์โหลดเอกสาร