,

การiเสวนาพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจอวกาศกับโอกาสของอนาคต” พบกับ ผู้ปฏิบัติงานจริงจาก NASA

โพสเมื่อ 13 May 2024

🚀 Now open for free Register!
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ อพวช. จัดการiเสวนาพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจอวกาศกับโอกาสของอนาคต” พบกับ ผู้ปฏิบัติงานจริงจาก NASA
วันที่: 14 พฤษภาคม 2567
สถานที่: ห้องประชุมสุมินทร์ สมุทคุปติ์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🌠ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ku.ac.th/th/meeting-seminar-training-news/view/เสวนาเรื่อง-เศรษฐกิจอวกาศกับโอกาสของอนาคต

#SpaceEconomy
#kasetsart
#sciku
#NASA