,

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พัฑฒิดา อู่วิเชียร ในโอกาสได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2023 (YRSS2023) รางวัล ระดับเหรียญทองแดง

โพสเมื่อ 3 February 2024

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัฑฒิดา อู่วิเชียร ภาควิชาสัตววิทยา ในโอกาสได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2023 (YRSS2023) รางวัล ระดับเหรียญทองแดง
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.พัชร ดนัยสวัสดิ์
โครงการวิจัย SPECIES DIVERSITY AND ABUNDANCE OF BIRDS IN DIFFERENT HABITATS AT KASETSART UNIVERSITY, BANG KHEN CAMPUS
จัดโดย  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา