,

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ฐิติวรรณ อินทะ ในโอกาสได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2023 (YRSS2023) รางวัล ระดับเหรียญเงิน

โพสเมื่อ 3 February 2024

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติวรรณ อินทะ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ในโอกาสได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2023 (YRSS2023) รางวัล ระดับเหรียญเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง
โครงการวิจัย Heavy Metal Adsorbent Material from Natural Rubber Foam Containing Gamma Irradiated Chitosan Powder
จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา