,

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มณจันทร์ เมฆธน ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ”

โพสเมื่อ 27 November 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มณจันทร์ เมฆธน ภาควิชาสัตววิทยา ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาชีววิทยา จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

#sciKU #ตำแหน่งทางวิชาการ
Science KU PR Line ID: @233kgoxf 
Web site: https://www.sci.ku.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/scienceku/