,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุธาสินี กิตยาการ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

โพสเมื่อ 27 November 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี กิตยาการ ภาควิชาเคมี ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

#sciKU #ตำแหน่งทางวิชาการ
Science KU PR Line ID: @233kgoxf 
Web site: https://www.sci.ku.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/scienceku/