โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก SciKU 2566 โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โพสเมื่อ 23 November 2023

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก SciKU 2566 โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครน้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 เข้าร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านอาชีพต่าง ๆ

ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.15 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

รับสมัครนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ถึง 8 ธันวาคม 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 11 ธันวาคม 2566
ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2566

กิจกรรมแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 เส้นทาง ได้แก่

เส้นทางที่ 1 (รอบเช้า) 
เวลา 08.30 – 12.15 น.
นักธรณีวิทยา (ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางด้านการใช้รังสี (ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป)
นักควบคุมคุณภาพ (QC) (ภาควิชาจุลชีววิทยา)
นักนิติวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาเคมี)
เส้นทางที่ 2 (รอบเช้า)
เวลา 08.30 – 12.15 น.
 นักวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล (ภาควิชาชีวเคมี)
Genetic Counsellor (ภาควิชาพันธุศาสตร์)
นักวิจัยทางด้านฟิสิกส์ (ภาควิชาฟิสิกส์)
นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ (ภาคีนักสื่อสารวิทยาศาสตร์)
เส้นทางที่ 3 (รอบบ่าย)
เวลา 12.45 – 16.15 น.
โปรแกรมเมอร์และนักสร้างอนิเมชั่นกราฟฟิกส์ (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
นักพฤกษศาสตร์ (ภาควิชาพฤกษศาสตร์)
นักพยากรณ์อากาศ (ภาควิชาสถิติ)
นักโภชนาการ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี)
เส้นทางที่ 4 (รอบบ่าย)
เวลา 12.45 – 16.15 น.
ภัณฑารักษ์ (ภาควิชาสัตววิทยา)
ผู้ประกอบการขายของเล่น (ภาควิชาวัสดุศาสตร์)
นักรหัสวิทยา (ภาควิชาคณิตศาสตร์)
นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ (ภาคีนักสื่อสารวิทยาศาสตร์)

***น้อง ๆ สามารถเลือกได้คนละ 1 เส้นทางเท่านั้น เส้นทางในรอบเช้า เวลา 08.30 – 12.15 น. และเส้นทางในรอบบ่าย เวลา 12.45 – 16.15 น.***

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://childrens-university.sci.ku.ac.th/

หมายเหตุ

  1. เนื่องจากกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนจำนวนมาก เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน ขอสงวนสิทธิ์นักเรียน 1 คน สามารถสมัครเข้าร่วมได้ 1 เส้นทางกิจกรรมเท่านั้น หากตรวจพบว่านักเรียนสมัครเข้าร่วมมากกว่า 1 เส้นทาง ทางคณะกรรมการจะขอยึดเส้นทางแรกที่นักเรียนสมัครเป็นหลัก
  2. จำนวนผู้สมัครที่รับได้ รับจำนวนจำกัด เส้นทางกิจกรรมละ 100 คน เท่านั้น!!! รวมทั้งหมด 400 คน และจะปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน