,

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดารัตน์ หลายแห่ง ที่ได้รับรางวัล Honorable Mention ในงานประชุมระดับนานาชาติ 2023 ICGET-TW

โพสเมื่อ 21 November 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดารัตน์ หลายแห่ง นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ โดยมี รศ.ดร. ปณิทัต หาสินเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่ได้รับรางวัล Honorable Mention จากการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในสาขา Capacitor & High-Power Energy Storage ในหัวข้อเรื่อง The Fabrication of Ru2P Nanoparticle Decorated P-doped Vegetable Root-derived Hierarchical Porous Carbon for Supercapacitors with Ultrahigh Capacitance ในงานประชุมระดับนานาชาติ 2023 edition of International Conference on Green Electrochemical Technologies & the Annual Meeting of the Electrochemical Society of Taiwan ( ICGET-TW) ณ ไทเป ประเทศไต้หวัน วันที่ 26-28 ตุลาคม 2566